Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng trong CSGD trẻ thông qua các hội thi, các đợt thao giảng, đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng ngày thành lập HLH phụ nữ Việt Nam 20/10. Vào ngày 16-17/10 năm 2019 trường MN số 2 Minh Lập tổ chức thao giảng chào mừng ngày 20/10.

TRƯỜNG MN SỐ 2 MINH LẬP TỔ CHỨC THAO GIẢNG

CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/2019

 

            - Thao giảng là dịp để giáo viên trong trường chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Nhằm nâng cao kiến thức và hiểu biết về ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng cho các đ/c giáo viên. Thông qua đợt thao giảng, đánh giá việc thực hiện phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non, việc thực hiện làm đồ dùng đồ chơi tự tạo phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên...từ đó bộ phận chuyên môn của nhà trường sẽ rút ra được những kinh nghiệm để chỉ đạo việc thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ đạt được hiệu quả cao hơn.

         Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng trong CSGD trẻ thông qua các hội thi, các đợt thao giảng, đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng ngày thành lập HLH phụ nữ Việt Nam 20/10. Vào ngày 16-17/10 năm 2019 trường MN số 2 Minh Lập tổ chức thao giảng chào mừng ngày 20/10.

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG ĐỢT THAO GIẢNG