Hội thi giáo viên nuôi - dạy giỏi cấp cơ sở là dịp để giáo viên trong trường chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy và thể hiện sự khéo léo sáng tạo trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. Thông qua hội thi, đánh giá việc thực hiện phương pháp, chất lượng dạy và học, sự khéo léo sáng tạo trong công tác chăm sóc giáo dục mầm non của giáo viên, từ đó rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo thực hiện chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ trong những năm học tiếp theo.

TRƯỜNG MN SỐ 2 MINH LẬP TỔ CHỨC HỘI THI:

"GIÁO VIÊN DẠY GIỎI, NHÂN VIÊN NUÔI DƯỠNG GIỎI"

NĂM HỌC: 2019-2020

         Vào ngày 5/11/2019 nhà trường đã tổ chức hội thi "Giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi" và đã đạt được kết quả cao.

         Hội thi giáo viên nuôi - dạy giỏi cấp cơ sở là dịp để giáo viên trong trường chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy và thể hiện sự khéo léo sáng tạo trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. Thông qua hội thi, đánh giá việc thực hiện phương pháp, chất lượng dạy và học, sự khéo léo sáng tạo trong công tác chăm sóc giáo dục mầm non của giáo viên, từ đó rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo thực hiện chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ trong những năm học tiếp theo.

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG HỘI THI