Ngày 24/12/2018 Chi bộ trường MN số 2 Minh Lập tiến hành họp bình xét Đảng viên cuối năm 2018.

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 MINH LẬP TIẾN HÀNH 

BÌNH XÉT ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM 2018

Ngày 24/12/2018 Chi bộ mầm non số 2 Minh Lập tiến hành họp bình xét Đảng viên cuối năm 2018.

Tới dự buổi họp có đ/c Lý Thị Ngân - Đảng ủy viên - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Minh Lập là cán bộ phụ trách Chi bộ nhà trường.

Cùng với sự có mặt đông đủ củ 13/13 đ/c Đảng viên trong chi bộ.

Sau một buổi sáng làm việc hết sức nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Chi bộ đã tiến hành đầy đủ các nội dung bình xét theo đúng quy định với kết quả thu được cụ thể như sau.

        + 02 đ/c được đánh giá xếp loại Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

        + 11 đ/c được đánh giá xếp loại Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI HỌP BÌNH XÉT ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM 2018 CỦA CHI BỘ