Ai trong chúng ta cũng đều biết việc làm đồ dùng đồ chơi tự tạo mầm non hay các thiết bị đồ chơi mầm non là cách hữu hiệu nhất để giúp trẻ thực hiện các hoạt động, đồng thời cũng chính là cách để trẻ tiếp thu và lĩnh hội các kiến thức một cách nhiệt tình, hứng thú và hiệu quả nhất. Với tinh thần đó trường mầm non số 2 Minh lập đã phát động phong trào thi đua "Làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo" năm học 2019 - 2020. 

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 MINH LẬP TỔ CHỨC HỘI THI "LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TỰ TẠO" CẤP CƠ SỞ

NĂM HỌC 2019 - 2020

          Ai trong chúng ta cũng đều biết việc làm đồ dùng đồ chơi tự tạo mầm non hay các thiết bị đồ chơi mầm non là cách hữu hiệu nhất để giúp trẻ thực hiện các hoạt động, đồng thời cũng chính là cách để trẻ tiếp thu và lĩnh hội các kiến thức một cách nhiệt tình, hứng thú và hiệu quả nhất. Với tinh thần đó trường mầm non số 2 Minh lập đã phát động phong trào thi đua "Làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo" năm học 2019 - 2020.

         Với điều kiện của hội thi đưa ra là mỗi đ/c giáo viên sẽ làm một bộ đồ dùng, đồ chơi theo một lĩnh vực phát triển và phục vụ cho một hoạt động học (tự chọn). Hưởng ứng phong trào thi đua "Làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo" của nhà trường mỗi đ/c giáo viên đã chọn chọn cho mình một lĩnh vực và những nguyên liệu phong phú, sẵn có. Từ đôi bàn tay khéo léo, ý tưởng sáng tạo, lòng yêu nghề, yêu trẻ,...các đ/c đã làm nên những bộ đồ dùng, đồ chơi tự tạo bền, đẹp có tính năng sử dụng cao và đặc biệt an toàn với trẻ.

SAU ĐÂY LÀ NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG HỘI THI