Trong buổi tập huấn có đ/c Vũ Văn Tiến - Phụ trách phần mềm kiểm định; một số đ/c trongdự án các phần mềm quản lý giáo dục Viettel Thái nguyên cùng các đồng chí Hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên phụ trách phần mềm kiểm định tại các trường học trong toàn huyện.

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 MINH LẬP THAM GIA TẬP HUẤN PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẨT LƯỢNG GIÁO DỤC 

NĂM HỌC 2019 -2020

         Vào 14h ngày 14/11/2019 tại hội trường phòng văn hóa thông tin huyện Đồng Hỷ, trường Mầm non số 2 Minh Lập tham gia lớp tập huấn phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020.

         Trong buổi tập huấn có đ/c Vũ Văn Tiến - Phụ trách phần mềm kiểm định; một số đ/c trong dự án các phần mềm quản lý giáo dục Viettel Thái nguyên cùng các đồng chí Hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên phụ trách phần mềm kiểm định tại các trường học trong toàn huyện.

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI TẬP HUẤN