Vào hồi 14 giờ chiều thứ năm ngày 02 tháng 01 năm 2020 trường mầm non số 2 Minh lập tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 MINH LẬP THAM DỰ HỘI NGHỊ 

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

 VÀ PHONG TRÀO CNVCLĐ NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

        Vào hồi 14 giờ chiều thứ năm ngày 02 tháng 01 năm 2020 trường mầm non số 2 Minh lập tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

         Thay mặt nhà trường có đ/c Hoàng Thị Tâm - Hiệu phó nhà trường - Chủ tịch công đoàn đã đến tham dự hội nghị.

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG HỘI NGHỊ