Vào hồi 14h00 Thứ sáu, ngày 13 tháng 12 năm 2019 Trường mầm non số 2 Minh lập tham dự hội nghị tổng kết công đoàn 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn 2020.

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 MINH LẬP THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN 2019 

VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN 2020

              Vào hồi 14h00 Thứ sáu, ngày 13 tháng 12 năm 2019 Trường mầm non số 2 Minh lập tham dự hội nghị tổng kết công đoàn 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn 2020.

              Thay mặt BCH công đoàn nhà trường có đ/c Hoàng Thị Tâm - Phó hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn nhà trường đã tham dự hội nghị.

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI HỘI NGHỊ