Vào hồi 14 giờ, thứ hai ngày 23 tháng 12 năm 2019. Trường mầm non số 2 Mình lập đón đoàn Đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT Tỉnh Thái nguyên.

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 MINH LẬP ĐÓN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI 

NĂM HỌC 2019 - 2020

             Vào hồi 14 giờ, thứ hai ngày 23 tháng 12 năm 2019. Trường mầm non số 2 Mình lập đón đoàn Đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT Tỉnh Thái nguyên.

             Tham gia đoàn đánh giá gồm có:

1.  Đ/c Trần Thị Thúy - Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GDĐT Thái nguyên - Trưởng đoàn

2. Đ/c Lê Thị Thanh Thúy - Chuyên viên phòng GDĐT huyện Phú Lương - Thư ký 

3. Đ/c Hoàng Thị Huyền - Phó Trưởng phòng phòng GD ĐT huyện Võ Nhai - Ủy viên

4. Vũ Thị Anh Đào - Hiệu trưởng Trường mầm non Đồng Bẩm, TP Thái nguyên - Ủy viên

5. Đặng Thị Phương Nga - Hiệu trưởng Trường mầm non Ba Hàng, thị xã Phổ yên - Ủy viên 

6. Nguyễn Thị Thoa - Hiệu trưởng Trường mầm non Đông Cao, thị xã Phổ yên - Ủy viên

7. Chu Thị Bích Ngọc - Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Quyết Thắng, TP Thái nguyên -Ủy viên

             Sau một buổi chiều đoàn đánh giá tiến hành kiểm tra và đánh giá, đến 16 giờ đoàn đánh giá đã họp và rút kinh nghiệp cho nhà trường.

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH