Được sự chỉ đạo của BGH vào 15h thứ tư ngày 02 tháng 10 năm 2019, trường mầm non số 2 Minh Lập tổ chức chuyên đề: Tổ chức hướng dẫn trẻ thao tác vệ sinh cho trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo. 

TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ: TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN TRẺ THAO TÁC VỆ SINH

 CHO TRẺ NHÀ TRẺ VÀ TRẺ MẪU GIÁO

               Được sự chỉ đạo của BGH vào 15h thứ tư ngày 02 tháng 10 năm 2019, trường mầm non số 2 Minh Lập tổ chức chuyên đề: Tổ chức hướng dẫn trẻ thao tác vệ sinh cho trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo. 

               Tại chuyên đề các cô giáo các lớp đã hướng dẫn, dạy trẻ các bước thao tác rửa tay và rửa mặt cho trẻ (Riêng trẻ nhà trẻ thì cô rửa cho trẻ). Qua chuyên đề các cô giáo đã có kinh nghiệm hơn trong việc tổ chức rửa tay, rửa mặt cho trẻ. Trẻ nhớ được các bước rửa tay, rửa mặt và ý thức được việc rửa tay rửa mặt.

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CHUYÊN ĐỀ