Từ ngày 07 đến ngày 11/01/2019 trường mầm non số 2 Minh Lập cùng 17 trường mầm non trong toàn huyện tham dự "Hội thi giáo viên nuôi dạy giỏi cấp huyện" năm học 2018-2019.