Ngày 14/12/2019 các đ/c CBGV, NV trong toàn trường  đã tổ chức lao động, dọn đẹp, vệ sinh, trang trí...tạo môi trường bên trong và bên ngoài ngoài lớp học tạo cảnh quan môi trường Xanh - Sạch - Đẹp ch trẻ học tập và vui chơi. 

TẠO CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG XANH - SẠCH - ĐẸP 

CHO TRẺ HỌC TẬP VÀ VUI CHƠI

            Ngày 14/12/2019 các đ/c CBGV, NV trong toàn trường  đã tổ chức lao động, dọn đẹp, vệ sinh, trang trí...tạo môi trường bên trong và bên ngoài ngoài lớp học tạo cảnh quan môi trường Xanh - Sạch - Đẹp ch trẻ học tập và vui chơi. 

             Việc tạo môi trường bên trong, bên ngoài lớp học là yêu tố vô cùng quan trong tạo cơ hội cho trẻ được hoạt động tích cực, tìm tòi, khám phá trải nghiệm rồi tự đưa ra những kết luận mà trẻ đã trải nghiệm.

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH