Ph¸t triÓn nhËn THỨC

 NBPB: NHẬN BIẾT ĐỒ CHƠI TO- NHỎ.

           a. Mục đích yêu cầu:

         *Kiến thức: - Trẻ nhận biết được đồ chơi to nhỏ qua đồ chơi.

                             - Trẻ nói được từ to hơn- nhỏ hơn.

           *Kĩ năng:

                             - Trẻ chỉ và nói tên được đồ dùng, đồ chơi to, nhỏ.

                             - Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

          *Thái độ: - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

           b. Chuẩn bị:

* Đồ dung của cô:

            - Búp bê to, búp bê nhỏ, quả to, quả nhỏ, rổ to, rổ nhỏ.

            - Câu hỏi đàm thoại.

          * Đồ dung của trẻ:

          - Mỗi trẻ một rổ , trong mỗi  rổ một quả bóng to, mộ quả bóng nhỏ.

           c. Tiến hành:

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

1. Hoạt động 1 : Gây hứng thú.

- Cô xin giới thiệu với lớp chúng mình, có các cô các bác trong BGH nhà trường đến thăm dự lớp mình có ngon có giỏi không. Các con quay lại khoanh tay chào các bác, các cô!

- Các con rất giỏi, để thay đổi không khí cô và các con cùng hát bài “ Em búp bê”

- Giờ cô mời các con nhẹ nhàng ngồi vào chỗ của mình.

2. Hoạt động 2: NBPB: Đồ chơi to- nhỏ.

- Cô cho trẻ chơi trò chơi “ Chốn cô”.

- “Cô đâu cô đâu” Các con ơi hôm nay đến với lớp mình còn có 2 bạn búp bê nữa đấy. Các con hãy chào 2 bạn búp bê.

+ Đây là bạn búp bê to.

+ Đây là bạn búp bê nhỏ.

- Giờ cô mời 2 bạn búp bê ngồi lên đây xem chúng mình học bài nhé!

- Cô có các gì đây các con?

- À đúng rồi trên tay cô có 2 cái rổ. Một cái rổ to và một cái rổ nhỏ

- Cả lớp nói cùng cô nào.( Rổ to, rổ nhỏ)

- Cho cả lớp phát âm vài lần.

- Mời cá nhân trẻ phát âm

- Các con rất giỏi cô khen cả lớp chúng mình.

- Bạn nào giỏi cho cô biết rổ to của cô có màu gì?( rổ to màu xanh, rổ nhỏ màu đỏ)

- Giờ cô sẽ tặng 2 rổ này cho 2 bạn búp bê. (Rổ to cô tặng bạn búp bê to, rổ nhỏ cô tặng bạn búp bê nhỏ).

- Cô mời một bạn lên chỉ cho cô đâu là bạn búp bê to, đâu là bạn búp bê nhỏ.

- Cho cả lớp chơi trò chơi “ trời tối”. Cô xuất hiện rổ có 2 quả bóng.( một quả bóng to, một quả bóng nhỏ)

- Cả lớp nói cùng cô nào! ( Quả bóng to, quả bóng nhỏ)

- Cho cả lớp nói, cho các nhân trẻ nói nhiều.

- Cô và các con cùng chơi trò chơi :“ Bé nhanh tay ”

- Cách chơi:

+ Khi cô nói quả bóng to thì các con nhanh tay chọn quả bóng to, giơ lên cao và nói to “ quả bóng to”

+ Khi cô nói quả bóng bé thì các con nhanh tay chọn quả bóng bé, giơ lên và nói to “ quả bóng bé”.

- Luật chơi:

+ Bé nào châm tay thì là bé đấy thua.

3. Hoạt động 3: Củng cố:

- Trò chơi : Tặng bóng cho búp bê. Bóng to tặng bạn búp bê to, bóng nhỏ tặng bạn búp bê nhỏ.

- Cô hỏi: Các con vừa mang bóng lên tặng ai?

- ng to các con mang tặng ai? ng nhỏ các con mang tặng ai?

4. Hoạt động 4: Kết thúc

- Cô cho trẻ hát, vận động bài “ Bóng tròn to” và ra ngoài.

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

 

- Con chào các bác, các cô.

 

 

 

- Trẻ hát

 

 

 

- Trẻ chốn cô.

 

 

 

- Trẻ quan sát.

 

 

- Trẻ trả lời.

 

 

- Trẻ nói.

 

 

 

-Trẻ trả lời.

 

 

 

 

 

 

-Trẻ nói.

 

 

 

-Trẻ chơi.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Trẻ chọn ng cho bạn búp bê.

- Trẻ trả lời.

 

 

- Trẻ hát, vận động và ra ngoài.

Tác giả: admin