Ai trong chúng ta cũng đều biết việc làm đồ dùng đồ chơi tự tạo mầm non hay các thiết bị đồ chơi mầm non là cách hữu hiệu nhất để giúp trẻ thực hiện các hoạt động, đồng thời cũng chính là cách để trẻ tiếp thu và lĩnh hội các kiến thức một cách nhiệt tình, hứng thú và hiệu quả nhất. Với tinh thần đó Trường Mầm non số 2 Minh lập đã phát động phong trào thi đua "Làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo" năm học 2021 - 2022.

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 MINH LẬP TỔ CHỨC HỘI THI "LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TỰ TẠO" CẤP CƠ SỞ

NĂM HỌC 2021 - 2022

          Ai trong chúng ta cũng đều biết việc làm đồ dùng đồ chơi tự tạo mầm non hay các thiết bị đồ chơi mầm non là cách hữu hiệu nhất để giúp trẻ thực hiện các hoạt động, đồng thời cũng chính là cách để trẻ tiếp thu và lĩnh hội các kiến thức một cách nhiệt tình, hứng thú và hiệu quả nhất. Với tinh thần đó Trường Mầm non số 2 Minh lập đã phát động phong trào thi đua "Làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo" năm học 2021 - 2022.

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI THI