Trường mầm non Số 2 Minh Lập, tham dự lớp bồi dưỡng chuyên đề " Sử dụng phần mềm VYOND xây dựng video hoạt hình trong giáo dục mầm non, các CBGV tham gia lớp bồi dưỡng luôn có tinh thần tự giác, tham gia đầy đủ, đúng giờ, thực hành các bài tập video có chất lượng và nộp bài thu hoạch.

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 MINH LẬP THAM GIA LƠP BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ

 " SỬ DỤNH PHẦN MỀM VYOND XÂY DỰNG VIDEO HOẠT HÌNH TRONG GIÁO DỤC MÀM NON"

                           Trường mầm non Số 2 Minh Lập, tham dự lớp bồi dưỡng chuyên đề " Sử dụng phần mềm VYOND xây dựng video hoạt hình trong giáo dục mầm non, các CBGV tham gia lớp bồi dưỡng luôn có tinh thần tự giác, tham gia đầy đủ, đúng giờ, thực hành các bài tập video có chất lượng và nộp bài thu hoạch.

 DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA LƠP BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ