Sau những ngày tháng nghỉ học do tình hình dịch COVID -19 diễn ra phức tạp, được sự thống nhất của cơ quan, báo cáo Lãnh đạo UBND huyện, Phòng GDDT, trường Mầm non Số 2 MInh Lập đón trẻ trở lại trường vào ngày 06/4/2022.

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 MINH LẬP DỌN DẸP VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÓN TRẺ TRỞ LẠI TRƯỜNG

    Sau những ngày tháng nghỉ học do tình hình dịch COVID -19 diễn ra phức tạp, được sự thống nhất của cơ quan, báo cáo Lãnh đạo UBND huyện, Phòng GDDT, trường Mầm non Số 2 MInh Lập đón trẻ trở lại trường vào ngày 06/4/2022.

   CB, GV, NV nhà trường dọn dẹp, vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học, để có môi trường xanh - sạch - đẹp, đảm bảo cho trẻ đến trường trở lại.

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH