Thực hiện kế hoạch số 97/KH-MN2ML gày 08 tháng 9 năm 2017 của trường mầm non số 2 minh lập về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018. Thực hiện kế hoạch số 101 /KH-MN2ML ngày 21 tháng 9 năm 2017 của trường mầm non số 2 minh lập về việc thực hiện chuyên đề:"Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" năm học 2017-2018.

TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ: "XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM"

 

Thực hiện kế hoạch số 97/KH-MN2ML gày 08 tháng 9 năm 2017 của trường mầm non số 2 minh lập về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018. 

Thực hiện kế hoạch số 101 /KH-MN2ML ngày 21 tháng 9 năm 2017 của trường mầm non số 2 minh lập về việc thực hiện chuyên đề:"Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" năm học 2017-2018.

  Ngày 27 tháng 10 năm 2017 trường mầm non số 2 minh lập tổ chức chuyên đề: "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm". Các đ/c giáo viên được phân công tổ chức các choạt động trong chuyên đề ở chủ đề: "Ngôi nhà thân yêu" - ( Mẫu giáo) và chủ đề: "Đồ dùng bé yêu" - (Nhà trẻ) cụ thể như sau:

  + Đ/c: Trần Thanh Ngân - Giáo viên chủ nhiệm lớp MG 5-6T A1 tổ chức hoạt động chơi, hoạt động ở các góc.

  + Đ/c: Vũ Thị Như Tuyết - Giáo viên chủ nhiệm lớp MG 4-5T B1 tổ chức hoạt động chơi ngoài trời.

+ Đ/c: Trần Thị lan Hương - Giáo viên chủ nhiệm lớp MG 24-36 tháng D1 tổ chức hoạt động học có chủ định.

Cả 3 đ/c Gv được phân công nhiệm vụ đã có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao chuẩn bị giáo án, đồ dùng dạy học ... cho hoạt động mà mình được giao rất chu đáo đồng thời các cô có rất nhiều hình thức tổ chức các hoạt động một cách linh hoạt sáng tạo vì vây cả 3 hoạt động đều rất thành công, trẻ hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động mà các cô đưa ra.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi tổ chức chuyên đề

 

 

 

 

 

Tác giả: admin