Tổ Chuyên môn

 • Trần Thanh Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01692.996.937
  • Email:
   thanhngan01692996937@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0964.133.109
  • Email:
   Nguyenhoan.mn2ml@gmail.com